GIMAX Logistika

Logistika

Manipulácia so vstupnými surovinami a hotovými výrobkami zákazníka.

Logistika vstupná: + 421 911 323 242
Logistika výstupná: + 421 915 763 020

Prejsť na – Logistika vstupná
Prejsť na – Logistika výstupná

GIMAX SERVIS

Facility servis a prenájom

Komplexný súbor služieb vo výrobnej logistike, v priemyselnom čistení, letná a zimná údržba priestorov, prenájom strojov a zariadení.

Facility servis: + 421 903 215 215
Prenájom: + 421 911 103 323

Prejsť na – Facility servis a prenájom

GIMAX ADZ

Agentúra dočasného zamestnávania

Poskytovanie odborne spôsobilých zamestnancov
formou dočasného pridelenia.

Agentúra dočasného zamestnávania: +421 903 508 258

Prejsť na – Agentúra dočasného zamestnávania
Prejsť na – Voľné pracovné miesta

Stavebná činnosť

Stavebná činnosť

Projekcia, realizácia aj servis dokončených stavieb.

Stavebná činnosť: + 421 911 055 991

Prejsť na – Stavebná činnosť