GIMAX Logistika

Logistika

Manipulácia so vstupnými surovinami a hotovými výrobkami zákazníka.

Logistika vstupná: + 421 911 020 352
Logistika výstupná: + 421 424 612 703

Prejsť na – Logistika vstupná
Prejsť na – Logistika výstupná

GIMAX SERVIS

Facility servis a prenájom

Komplexný súbor služieb vo výrobnej logistike, v priemyselnom čistení, letná a zimná údržba priestorov, prenájom strojov a zariadení.

Facility servis: + 421 911 323 242
Prenájom: + 421 917 321 119

Prejsť na – Facility servis a prenájom

GIMAX ADZ

Agentúra dočasného zamestnávania

Poskytovanie odborne spôsobilých zamestnancov
formou dočasného pridelenia.

Agentúra dočasného zamestnávania: +421 424 614 152

Prejsť na – Agentúra dočasného zamestnávania
Prejsť na – Voľné pracovné miesta

Stavebná činnosť

Stavebná činnosť

Projekcia, realizácia aj servis dokončených stavieb.

Stavebná činnosť: + 421 911 055 991

Prejsť na – Stavebná činnosť